Volvo Car Finance Services

Volvo Car Finance

Li ofereix l'oportunitat d'incorporar una assegurança de crèdit amb la qual podrà gaudir de la tranquil · litat de la cobertura del pagament del finançament davant situacions adverses.

Avantatges
 • Agilitat en la tramitació, realitzant directament en el seu concessionari VOLVO
 • Flexibilitat, adaptant les quotes a les seves necessitats.
 • Comoditat, domiciliació de quotes en el seu banc habitual.
 • Cobertura, finançant fins al 100% del PVP.

Volvo Car Leasing

És un pla tradicional d'arrendament financer, amb opció de compra (valor residual). Mitjançant el pagament d'una quota mensual, la seva empresa disposa d'un vehicle per al seu negoci amb total comoditat i màximes avantatges financeres i fiscals.

Avantatges
 • Econòmic-financeres:
  • Permet finançar un percentatge, que pot arribar fins al 100% del valor d'adquisició, superior al percentatge d'altres fórmules de finançament.
 • Fiscals:
  • Impost sobre el valor afegit (IVA): El leasing evita al client el pagament de l'IVA de la compravenda, que corre a càrrec de l'entitat de leasing. Aquest aspecte és especialment interessant en operacions d'imports elevats, ja que el client tardaria bastant temps a recuperar l'IVA.
  • Amortització: El leasing permet deduir de la base imposable de l'impost sobre societats o IRPF de l'arrendatari fins al doble de l'amortització fiscal (o el triple en cas de pimes), el que redueix el cost financerofiscal de l'operació.
  • Manteniment de la capacitat d'inversió.

Volvo Car Renting

És un contracte de lloguer a llarg termini mitjançant el qual, pagant una quota mensual, vostè té dret a l'ús del vehicle Volvo que seleccioneu o tots els serveis necessaris per garantir el seu perfecte estat. El Rènting, a més de permetre tenir totes les despeses controlades, incorpora grans avantatges financers i fiscals, amb una gran simplicitat comptable. Suposa per tant una gestió integral del vehicle.

Avantatges Operatives
 • Absència de riscos econòmics i operatius
 • Reducció de costos
 • Gestió realitzada per especialistes
 • Flexibilitat
 • No cal fer un desemborsament inicial
 • Millora la planificació de la tresoreria
 • Desapareix la necessitat d'activar el bé contractat
 • Es produeix una millora substantiva dels ràtios financers
Avantatges Fiscals
 • En els termes marcats per la llei, les despeses del Rènting són deduïbles en l'impost de societats
 • En els termes marcats per la llei i en funció de la seva utilització, és possible deduir un 50% de l'IVA en el cas de turismes i un 100% de l'IVA en el cas de vehicles industrials.
Serveis inclosos en el rènting amb cobertura al nostre concessionari oficial
 • Manteniment, avaries i carrosseria: Cobertura del manteniment recomanat pel fabricant. Reparacions de tipus mecànic i elèctric sense límit. Cobertura de les peces i mà d'obra.
 • Pneumàtics: Inclosos els necessaris, no limitats a un nombre determinat de canvis. Cobertura de canvi, alineat i equilibrat.
 • Assegurança de vehicles (obligatori): Servei de Reparació de Danys Propis - Serviplús.
 • Assistència en carretera: des Km0. Servei 24 hores / 365 dies a l'any. Reparació in situ i / o remolcat a un Servei Oficial de la marca.
 • Tramitació i recursos de sancions de trànsit: Fins esgotar la via administrativa.
 • Matriculació: Tramitació i pagament dels IMC de la matriculació i anuals

Volvo Car Insurance

Dissenyat pensant en vostè, perquè pugui relaxar-se i conduir segur,

Li presentem els avantatges del programa Volvo Car Insurance
 • Quota molt competitiva i reduïda des del primer any de contractació.
 • Tarificació i emissió immediata
 • Permet donar fins a 3 parts de sinistre amb culpa sense que les bonificacions es vegin afectades
 • Durant els 2 primers anys de vida de la pòlissa respecta el valor de nou del vehicle en cas de robatori, incendi i pèrdua total.
 • Amb la garantia d'una companyia líder en l'assegurança de l'automòbil i amb una liquidació i administració de sinistres, excel.lent.
 • Amb serveis diferenciadors, entre d'altres: Reclamació de multes, recuperació de punts, vehicle de substitució, assistència en viatge 365 dies 24 hores prestat per Volvo Assistance
 • No exclou cap perfil de conductor amb tarificació i emissió immediata
Opcions de producte
 • Assegurança Tercers Bàsic
  • Responsabilitat Civil Obligatòria i voluntària
  • Defensa
  • Assegurança del conductor
  • Assistència en Viatge km 0
  • Recuperació de punts
  • Recursos de Multes
 • Assegurança Tercers Ampliat
  • Cobertura de Tercers i robatori
  • Incendi
  • Llunes
 • Assegurança tot risc
  • Cobertures de Tercers Ampliat i danys propis (Amb o sense franquícia)

Volvo Car Extension

Volvo Car Extension li permet, com a client Volvo d'un vehicle nou, contractar una extensió de garantia per 12, 24 o 36 mesos sense límit de quilometratge, sempre que ho contracti abans dels 24 mesos des de la data de matriculació i no hagi superat els 60.000 Km.

Avantatges
 • Àmplia protecció contra costos de reparació després d'haver finalitzat la garantia inicial del vehicle.
 • Validesa a tot Europa.
 • En cas de venda del vehicle, Volvo Car Extension es transfereix al nou propietari, per tant el seu vehicle adquireix més valor comercial.
 • Recanvis originals Volvo i tècnics qualificats en totes les reparacions.

Volvo Assistance

Volvo Assistance és un servei d'assistència en carretera gratuït i exclusiu per als nostres clients. És vàlid durant els dos primers anys des de la data de matriculació del seu vehicle i després, podrà seguir gaudint d'aquesta assistència sempre que realitzi els manteniments en la nostra Xarxa de Serveis Oficials.

Cobreix el conductor i fins a 5 passatgers (al Volvo XC90: 7 passatgers). També cobreix el remolc o la caravana arrossegada per l'automòbil.

Amb Volvo Assistance, està protegit les 24 hores del dia, durant 365 dies a l'any. Estigui al seu propi país o viatjant en països europeus, o fins i tot a casa, només ha de trucar al telèfon de Volvo Assistance i l'atendrem el més aviat possible. Volvo Assistance l'ajudarà quan tingui una avaria o accident en carretera, o el seu cotxe hagi estat robat.

El servei de Volvo Assistance es prolongarà, sense càrrecs addicionals, cada vegada que porti el seu vehicle Volvo per fer el manteniment a qualsevol Servei Oficial de la nostra xarxa.

Sol·licitar informació

Per més informació sobre els nostres productes financers, deixi'ns les seves dades i el nostre departament es posarà en contacte amb vostè com més aviat millor.